SA Boerperd Classifieds 

SA Boerperd Classifieds

Algemene advertensies: R50 / Perd - Maks 2 fotos en 100 woorde per perd. Sal na 6 weke verwyder word.
General advertisements: R50 / Horse - Max 2 photos and 100 words per horse. Will be removed after 6 weeks.
Veilings: R285, dit sluit die veilings advertensie en katalogus in. (BTW ingesluit)
Auctions: R285, this includes the auction advertisement and catalogue. (VAT included)

Navrae en plasings / Queries and placements:
Elize Prinsloo
E-mail: elize@studbook.co.za
Contact Number: 051 410 0952

 

 

NASIONALE KAMPIOENSKAPPE 2018 NATIONAL CHAMPIONSHIPS

KLASWENNERS EN KONTAKBESONDERHEDE / CLASS WINNERS & CONTACT DETAILS
 

 

 AANDAG STUD

MC FILTER

082 825 2837

mcfilter@gmail.com

CALISTA STUD

CHARLES CAMPHER

083 642 5514 / 083 631 3790

ansiac@gmail.com

GELIBAR STUD

JG VILJOEN & SEUNS

083 630 8302

dirkvil1@isat.co.za

HESSEKWA STUD

A.D.U.T STREICHER

082 557 5696

pieter@streichers.co.za

HOEFSTRAAL STUD

PIET & PETRO GROVé

082 551 3221 / 083 301 1633

petrogrove@mweb.co.za

HOOFBEAT STUD

PIET UYS

082 565 0370

piet@hoofbeat.biz

JANIC STUD

JANIC STOET

082 922 4917 / 083 408 1657

janic.jooste@gmail.com

JURUST IMPI

JJ UYS

084 504 8013 / 083 463 0740

jjuys@telkomsa.net

KLINKER STUD

JAN BADENHORST

083 647 7576

anjakeulder@yahoo.com

LANG-CAREL STUD

JAN VAN DER WATH

061 951 9746

janvdwath@gmail.com

LITTLE ANGELS ACRES

SHELLY DE BEER

0823357345

debeer.shelley@gmail.com

PRIVATE

ADELE SMIT

082 923 3921

 

PRIVATE

H. ROBINSON

082 880 4066

 

PRIVATE

MNR & MEV LOTZ

083 633 3156/ 082 785 9334

admin@platberg.co.za

ROOIGRAS STUD

JAN JOUBERT

083 289 9220

jan@tradeskills.co.za

RUGGENS STUD

MJ ODENDAAL

082 785 9334

modendaal@worldonline.co.za

SAB KROG STUD

HENRY KROG

072 228 3641

krog@mymtnmail.co.za

SANLOUW STUD

MANIE LOUWRENS

082 335 7220

hblouwrens@vodamail.co.za

SUNERA EQUERSTRAIN

SKYE AUGUSTA

072 025 0822

 

TOKOZA STUD

FRIKKIE COMBRINK

083 324 2524

f.combrink@mweb.co.za

VLAMPIE'S STUD

DIEDERICK CLOETE

076 927 6925 / 083 728 0297

lettiecloete@yahoo.com

WILANMAR STUD

SW ESTERHUIZEN

082 493 8581

swesterhuizen@telkomsa.net

 

 

 

In the Spotlight

Wilanmar Boerperdstoet - Merries te Koop. - Wilanmar Boerperdstoet het geregistreerde en deelsgeteelde merries beskikbaar waarvan meeste reeds onder saal is.

Wilanmar Boerperdstoet - Merries te Koop.

FOR SALE
Wilanmar Boerperdstoet het geregistreerde en deelsgeteelde merries beskikbaar waarvan meeste reeds onder saal is.
More Details
   

CONTACT US
   051 410 0958
    elize@studbook.co.za
         
SA Boerperd Society

COPYRIGHT © SABoerperd. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET