051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Western Cape Regional Championships | Riversdal 

Western Cape Regional Championships 2018
START DATE: 14 Feb 2018 - END DATE: 17 Feb 2018 - LOCATION: Riversdal


RIVERSDAL PERDESKOU: 14 - 17 FEBRUARIE 2018
Sluitingsdatum: 1 Februarie 2018

Beste Vertoner
U word vriendelik uitgenooi na die 150ste Skou van die Riversdal Landbougenootskap!!

Die Streekskoue van die Saalperde en SA Boerperde word aangebied. Miniatuurperd-, Perdespring- en nog pretklasse word ook aangebied. Die Ope Afdeling is weer verdeel in Universeel en Tradisioneel.

Vertoners is verantwoordelik vir hul eie Perdepaspoorte en bewegings sertifikate soos vereis deur wetgewing. Sien asseblief aangehegte vorms soos aangevra deur Riversdal Dierekliniek om veearts besoeke te bespoedig.

Stuur asseblief die volgende drie vorms na kokkiesr@gmail.com:
Opsomming
Volledige Inskrywingsvorm
Bewys van betaling met verwysing!
Verwysing is P vir perde afdeling en inskrywers naam bv: P Piet Pompies

STAL BESPREKINGS WORD ALLEENLIK AANVAAR BY DIE ONTVANGS VAN DIE
3 VOLLEDIGE VORMS SOOS HIERBO VERWYS VOOR SLUITINGSDATUM!

Vertoners moet daarop let dat Riversdal Landbougenootskap R50/stal hef, ongeag of die stal vir tack/ perd gebruik word.

Nommerkompetisie
Gelukkige trekking gaan gedoen word met perde skou nommers. Dit sal na afloop van die Saalperd Vyfgang Kampioenskap plaasvind.

SKOUPROGRAM
Die skouprogram wat uitgestuur word, is ‘n voorlopige program. Na die sluitingsdatum word leë klasse geskrap. Tye van klasse mag verander, maar dag en volgorde bly dieselfde. Finale program word gestuur aan Inskrywers wat sluitingdatum respekteer. Dit sal ook op die skou beskikbaar wees. Vertoners moet asb die sluitingsdatum respekteer.

Geen veranderings, byvoeging of skuif van inskrywings sal op die dag wat klas is plaasvind nie. Veranderings van inskrywings, laat en of ekstra inskrywings sal 10 min na laaste klas van die dag sluit vir die volgende dag se klasse.

SAALPERDE: Vrywaringsvorms tov verbode middels moet by die skoukantoor onderteken word en die nodige Veearts sertifkiate moet ingedien word voor nommers gegee sal word.

OPE: T&U Vertoners sal saam in die baan kompeteer en in die aantreelyn sal Universeel en Tradisioneel verdeel. Die Kampioenskappe sal apart wees.
Enige ras mag in die Ope afdeling inskryf, maar kan dan nie weer in die rasklasse deelneem nie, bv: SAB kan in OPE deelneem, maar kan dan nie weer in SAB klasse ry nie, asook anders om. Dis dan „n kruis inskrywing.

ALLE RASSE:
Hier word kruis inskrywings toegelaat!!

Vrydag-aand is die Perdefunksie. Vul asb op die opsommingsblad aan hoeveel vertoners dit gaan bywoon.
As gevolg van sterk deelname van alle rasse versoek ons dat u so spoedig moontlik u inskrywings en stalbesprekings sal afhandel.

Akkommodasie bly vertoners se eie verantwoordelikheid.

Skakel my vir enige navrae. Indien ek nie per telefoon beskikbaar is nie, stuur „n “whatsapp”/sms/epos.
By voorbaat dankie vir u samewerking.

Vriendelike Perdegroete
Kokkies Rademan
Voorsitter –Perde

 

Inskrywings

Alle inskrywings word elektronies gedoen word, maar kan ook per e-pos aan kokkiesr@gmail.com en elize@studbook.co.za gestuur  word.

Electronic Entries

www.logix.org.za


RELATED DOCUMENTS:
# Name Description
1. Riversdal Show Entry Form .pdf
2. Riversdal Show Classes .pdf
3. Riversdal Show Program .pdf
4. Riversdal Show Opsomming .pdf
5. Riversdal Show Dierekliniek Vervoerpermit .pdf
6. Riversdal Show Permit Application .pdf

Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.EVENT INDEX  PAST EVENTS  BACK TO TOP

 -
© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.