SA Boerperd Horse Breeders' Society North West Club 

SA Boerperd Noordwes Klub

Bestuur / Management:


Chairman / Voorsitter
Theo Joubert
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 302 2591

Vice-Chairman / Onder-Voorsitter
Corrie Pruis
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 479 0394

Secretary / Sekretaris
Marlise Joubert
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 83 302 2591

Treasurer / Tessourier
Chris Koch
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 271 1453

Additional / Addisioneel
Tammy Ashford
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 82 443 6692
Kevin Bottger
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 82 855 0982

 

Grense / Borders

Noord - Wes Klub sluit die Weste van Gauteng in (Wes van N1), sowel as die Noorde - Wes Provinsie.

North - West Club inlcudes the Western part of Gauteng (West of N1), as well as the North - West Province.

 

© SA Boerperd. All Rights Reserved. No article or picture may be reproduced\published without the written consent of SA Boerperd.
Website & SEO by QuickSolve Internet & Advertising Solutions Worldwide