SA Boerperd Horse Breeders' Society Western Cape Club 

SA Boerperd Wes Kaap Klub

Bestuur / Management:


Chairman / Voorsitter
Tielman Roos
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 261 6630

Vice-Chairman / Onder-Voorsitter
Johannes Langenhoven
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 28 512 3604

Secretary / Sekretaris
Lizelle Gouws
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 82 472 2494
E-pos / E-Mail: vivere.lg@gmail.com

Treasurer / Tessourier
Lizelle Gouws
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 82 472 2494
E-pos / E-Mail: vivere.lg@gmail.com

Regional Representative / Streekverteenwoordiger
AJ Burger
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 82 895 5929
E-pos / E-Mail: ajburger@hantam.co.za

 

 

 

CONTACT US
   051 410 0958
    elize@studbook.co.za
         
SA Boerperd Society

COPYRIGHT © SABoerperd. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET