SA Boerperd Board and Reports | SA Boerperd Raad en Verslae 

SA Boerperd Board 2017 / 2018

 

Front from left to right: Petro Grové (Bemarking & Reklame); Jan Joubert (Vice President); Frikkie Combrink (Opleiding & Kursusse); Elize Prinsloo (SA Stamboek)
Back from left to right: Gerhard J van Rensburg (Borgskappe); Michiel Burger (Nasionale Kampioenskappe); Theunis Pretorius (Streekkampioenskappe & Veilings); Johannes Langenhoven (President & Skourëls); AJ Burger (Portefeulje koordinering); Jannie Jacobsz (Keurings)

 

POSISIE
POSITION
NAAM
NAME
PORTEFEULJE
PORTFOLIO
KONTAKTE
CONTACTS
ADRES
ADDRESS
President
(Wes-Kaap)
Johannes Langenhoven President, Skoureëls & Regulasies
President, Show Rules & Regulations
083 314 0913
jlang@mymtnmail.co.za
Posbus 29,
Buffeljagsrivier,
6742
Vise President
(Gauteng)
Jan Joubert Vise President, Finansies
Vice President, Finances
083 289 9220
jan@tradeskills.co.za
Posbus 1463,
Faerie Glen,
0043
Raadslid
(Vrystaat)
Gerhard Janse vna Rensburg Borgskappe
Sponsorships
083 357 7070
gvanrensburg@marcrow.co.za
P.O. Box 221
Bethlehem
9700
Raadslid
(Noord-Kaap)
AJ Burger Portefeulje Koördinering
Portfolio Co-ordination
082 895 5929
ajburger@hantam.co.za
Posbus 135,
Helderwater,
Sutherland,
6920
Raadslid
(Mpumalanga)
Jannie Jacobsz Keurings
Inspections
082 820 4706
calelaj@vodamail.co.za
Posbus 155,
Ermelo,
2350
Raadslid
(Mpumalanga)
Frikkie Combrink Stêrvul, Opleiding & Kursusse
Star Foal, Training & Courses
083 324 2524
f.combrink@mweb.co.za
Posbus 2547,
Delmas,
2210
Raadslid
(KZN)
Theunis Pretorius Streekkampioenskappe & Veilings
Regional Championships & Auctions
060 976 7370
theunispretorius@yahoo.com
Posbus 25,
Nottingham Road,
3280
Raadslid
(Noord-Kaap)
Michiel Burger (Snr) Nasionale Kampioenskappe & SA Boerperd Toekennings
National Championships & SA Boerperd Awards
082 674 9595
michiel@burgertrust.co.za
P.O. Box 1147
Jan Kempdorp
8550
Raadslid
(Gauteng)
Petro Grovè Reklame &, Bemarking, Kommunikasie & Jeug
Advertising & Marketing, Communication & Youth
082 551 3221
petrogrove@mweb.co.za
PostNet Suite 58, 
Privaatsak X68,
Vanderbijlpark,
1911
Sekretaresse Elize Prinsloo SA Stamboek
SA Stud Book
051 410 0900
elize@studbook.co.za
Posbus 1060,
Bloemfontein,
9300

 

JAARVERSLAE

Jaarverslae 2017/2018

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

Mnr GJ van Rensburg - Borgskappe
Jeugraad
Mnr Jannie Jacobsz - Keuring 
Mnr AJ Burger - Koordinering 
Mnr Michiel Burger - Nasionale Skou 
Mnr Frikkie Combrink - Opleiding en Kursusse 
Mev Petro Grové - Reklame en Bemarking 
Mnr Theunis Pretorius - Skou

KLUBVERSLAE / CLUB REPORTS

Gauteng Klubverslag
KZN Klubverslag
Mpumalanga Klubverslag
Vrystaat Klubverslag
Wes-Kaap Klubverslag
SA Stamboek Verslag

 


Jaarverslae 2016/2017

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

Mnr Jannie Jacobsz - Keurings
Mnr Gerhard Janse van Rensburg - Borgskappe 
Mnr Theunis Pretorius - Kampioenskappe & Veilings 
Mnr Michiel Burger - Nasionale Skou & Toekennings 
Mnr Michiel Burger - SA Stamboek 
Mnr AJ Burger - Opleiding & Kursusse 
Mnr Johannes Langenhoven - Regulerende Stelsels & Administrasie 
Mev Petro Grové - Reklame & Bemarking, Jeug & Kommunikasie

KLUBVERSLAE / CLUB REPORTS

Gauteng Verslag - Jan Joubert
KZN Verslag - Theunis Pretorius
Wes-Kaap Verslag
Mpumalanga Verslag - Manie Louwrens 
Namibië Verslag - Callie Swanepoel

 


Jaarverslae 2015/2016

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

Mnr Frikkie Combrink - Presidentsverslag
Mnr Jan Joubert - SANESA, SAEF & Borge 
Mnr AJ Burger - Opleiding & Kursusse 
Mnr Johannes Langenhoven - Regulerende Stelsels & Admin 
Mev Elize Prinsloo - Kantoor Verslag 
Mnr Charles Campher - Nuwe Lede & Veilings 
Mnr Jan van der Wath - Kwaliteitsbeheer 
Mev Petro Grové - Reklame & Bemarking 
Mev Heleen Pope - Skoue 
Mnr Jannie Jacobsz - Keurings 
Mev Heleen Pope - Meriete Erekleure

KLUB VERSLAE / CLUB REPORTS

Gauteng - Jan Joubert
Vrystaat - Liezelle Whitehead 
KZN - Charles Campher 
Wes-Kaap - Lizelle Gouws 
Mpumalanga - Manie Louwrens 
Namibië - Callie Swanepoel

 


Jaarverslae 2014/2015

RAADSLEDE
Mnr Frikkie Combrink - President
Mnr Dirk Odendaal - Nuwe lede 
Mnr Dirk Odendaal - Nuwe lede Gedeelte II 
Mnr Jannie Jacobsz - Keurings & Rasstandaarde 
Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie 
Mnr Charles Campher - Reklame en bemarking 
Mnr AJ Burger – Opleiding & Kursusse  
Mev Heleen Pope – SA Boerperd Kampioenskappe
 

STREEKSVERTEENWOORDIGERS
Mnr Manie Louwrens - Mpumalanga SA Boerperd Klub
Mev Lizelle Gouws - WP Streeksverteenwoordiger 
Mnr Jan Joubert  - Gauteng SA Boerperd Klub 
Mnr C. Swanepoel - Namibia SA Boerperd Klub 
Mev L Whitehead  - Vrystaat SA Boerperd Klub 
Mnr Koos Uys - Natal SA Boerperd Klub

 


Jaarverslae 2013/2014

Mnr P. Grové - President (Afrikaans)
Mr P. Grové - President (English) 
Mnr L Terreblanche - Nuwe lede 
Mnr F. Combrink - Vise-President 
Mnr D. Odendaal - Keurings & Rasstandaarde 
Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie 
Mnr D. de Wet - Reklame en bemarking
 

STREEKSVERTEENWOORDIGERS

Mnr D. de Wet - Mpumalanga SA Boerperd Klub
Mnr AJ Burger - WP Streeksverteenwoordiger 
Mnr C. Meintjes - Gauteng SA Boerperd Klub 
Mnr C. Swanepoel - Namibia SA Boerperd Klub 
Mnr H. Kohne - Vrystaat SA Boerperd Klub 
Mev E. Davel - Natal SA Boerperd Klub

 


Jaarverslae 2012/2013

Mr P. Grové - President (English)
Mnr P. Grové - President (Afrikaans) 
Mnr F. Combrink - Vise-President 
Mnr D. Cloete - Beoordelaars & Kursusse 
Mnr D. Odendaal - Keurings & Rasstandaarde 
Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie 
Mnr C. van Schalkwyk - Media 
Mev H. Pope - Meriete, Ere-kleure & SANESA

 


Jaarverslae 2011/2012

Mnr P. Grové - Skakeling, nuwe lede, nuwe markte
Mnr D. Cloete - Beoordelaars (Sanef), kursus 
Mnr F. Combrinck - Skole Sport 
Mev H. Pope - Admin, skou reëls, meriete

 

CONTACT US
   051 410 0958
    elize@studbook.co.za
         
SA Boerperd Society

COPYRIGHT © SABoerperd. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET