SA Boerperd Board and Reports | SA Boerperd Raad en Verslae 

SA Boerperd Board 2017 / 2018

 

Front from left to right: Petro Grové (Bemarking & Reklame); Jan Joubert (Vice President); Frikkie Combrink (Opleiding & Kursusse); Elize Prinsloo (SA Stamboek)
Back from left to right: Gerhard J van Rensburg (Borgskappe); Michiel Burger (Nasionale Kampioenskappe); Theunis Pretorius (Streekkampioenskappe & Veilings); Johannes Langenhoven (President & Skourëls); AJ Burger (Portefeulje koordinering); Jannie Jacobsz (Keurings)

 

POSISIE
POSITION
NAAM
NAME
PORTEFEULJE
PORTFOLIO
KONTAKTE
CONTACTS
ADRES
ADDRESS
President
(Wes-Kaap)
Johannes Langenhoven President, Skoureëls & Regulasies
President, Show Rules & Regulations
083 314 0913
jlang@mymtnmail.co.za
Posbus 29,
Buffeljagsrivier,
6742
Vise President
(Gauteng)
Jan Joubert Vise President, Finansies
Vice President, Finances
083 289 9220
jan@tradeskills.co.za
Posbus 1463,
Faerie Glen,
0043
Raadslid
(Vrystaat)
Gerhard Janse vna Rensburg Borgskappe
Sponsorships
083 357 7070
gvanrensburg@marcrow.co.za
P.O. Box 221
Bethlehem
9700
Raadslid
(Noord-Kaap)
AJ Burger Portefeulje Koördinering
Portfolio Co-ordination
082 895 5929
ajburger@hantam.co.za
Posbus 135,
Helderwater,
Sutherland,
6920
Raadslid
(Mpumalanga)
Jannie Jacobsz Keurings
Inspections
082 820 4706
calelaj@vodamail.co.za
Posbus 155,
Ermelo,
2350
Raadslid
(Mpumalanga)
Frikkie Combrink Stêrvul, Opleiding & Kursusse
Star Foal, Training & Courses
083 324 2524
f.combrink@mweb.co.za
Posbus 2547,
Delmas,
2210
Raadslid
(KZN)
Theunis Pretorius Streekkampioenskappe & Veilings
Regional Championships & Auctions
060 976 7370
theunispretorius@yahoo.com
Posbus 25,
Nottingham Road,
3280
Raadslid
(Noord-Kaap)
Michiel Burger (Snr) Nasionale Kampioenskappe & SA Boerperd Toekennings
National Championships & SA Boerperd Awards
082 674 9595
michiel@burgertrust.co.za
P.O. Box 1147
Jan Kempdorp
8550
Raadslid
(Gauteng)
Petro Grovè Reklame &, Bemarking, Kommunikasie & Jeug
Advertising & Marketing, Communication & Youth
082 551 3221
petrogrove@mweb.co.za
PostNet Suite 58, 
Privaatsak X68,
Vanderbijlpark,
1911
Sekretaresse Elize Prinsloo SA Stamboek
SA Stud Book
051 410 0900
elize@studbook.co.za
Posbus 1060,
Bloemfontein,
9300

 

JAARVERSLAE

Jaarverslae 2016/2017

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

Mnr Jannie Jacobsz - Keurings

Mnr Gerhard Janse van Rensburg - Borgskappe

Mnr Theunis Pretorius - Kampioenskappe & Veilings

Mnr Michiel Burger - Nasionale Skou & Toekennings

Mnr Michiel Burger - SA Stamboek

Mnr AJ Burger - Opleiding & Kursusse

Mnr Johannes Langenhoven - Regulerende Stelsels & Administrasie

Mev Petro Grove - Reklame & Bemarking, Jeug & Kommunikasie

KLUBVERSLAE / CLUB REPORTS

Gauteng Verslag - Jan Joubert
KZN Verslag - Theunis Pretorius

Wes-Kaap Verslag -

Mpumalanga Verslag - Manie Louwrens

Namibië Verslag - Callie Swanepoel

 


Jaarverslae 2015/2016

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

Mnr Frikkie Combrink - Presidentsverslag

Mnr Jan Joubert - SANESA, SAEF & Borge

Mnr AJ Burger - Opleiding & Kursusse

Mnr Johannes Langenhoven - Regulerende Stelsels & Admin

Mev Elize Prinsloo - Kantoor Verslag

Mnr Charles Campher - Nuwe Lede & Veilings

Mnr Jan van der Wath - Kwaliteitsbeheer

Mev Petro Grové - Reklame & Bemarking

Mev Heleen Pope - Skoue

Mnr Jannie Jacobsz - Keurings

Mev Heleen Pope - Meriete Erekleure

KLUB VERSLAE / CLUB REPORTS

Gauteng - Jan Joubert

Vrystaat - Liezelle Whitehead

KZN - Charles Campher

Wes-Kaap - Lizelle Gouws

Mpumalanga - Manie Louwrens

Namibië - Callie Swanepoel

 


Jaarverslae 2014/2015

RAADSLEDE
Mnr Frikkie Combrink - President

Mnr Dirk Odendaal - Nuwe lede 

Mnr Dirk Odendaal - Nuwe lede Gedeelte II

Mnr Jannie Jacobsz - Keurings & Rasstandaarde

Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie

Mnr Charles Campher - Reklame en bemarking

Mnr AJ Burger – Opleiding & Kursusse 

Mev Heleen Pope – SA Boerperd Kampioenskappe
 

STREEKSVERTEENWOORDIGERS
Mnr Manie Louwrens - Mpumalanga SA Boerperd Klub

Mev Lizelle Gouws - WP Streeksverteenwoordiger 

Mnr Jan Joubert  - Gauteng SA Boerperd Klub  

Mnr C. Swanepoel - Namibia SA Boerperd Klub

Mev L Whitehead  - Vrystaat SA Boerperd Klub

Mnr Koos Uys - Natal SA Boerperd Klub

 


Jaarverslae 2013/2014

Mnr P. Grové - President (Afrikaans)

Mr P. Grové - President (English)

Mnr L Terreblanche - Nuwe lede

Mnr F. Combrink - Vise-President

Mnr D. Odendaal - Keurings & Rasstandaarde

Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie

Mnr D. de Wet - Reklame en bemarking
 

STREEKSVERTEENWOORDIGERS

Mnr D. de Wet - Mpumalanga SA Boerperd Klub

Mnr AJ Burger - WP Streeksverteenwoordiger

Mnr C. Meintjes - Gauteng SA Boerperd Klub

Mnr C. Swanepoel - Namibia SA Boerperd Klub

Mnr H. Kohne - Vrystaat SA Boerperd Klub

Mev E. Davel - Natal SA Boerperd Klub

 


Jaarverslae 2012/2013

Mr P. Grové - President (English)

Mnr P. Grové - President (Afrikaans)

Mnr F. Combrink - Vise-President

Mnr D. Cloete - Beoordelaars & Kursusse

Mnr D. Odendaal - Keurings & Rasstandaarde

Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie

Mnr C. van Schalkwyk - Media

Mev H. Pope - Meriete, Ere-kleure & SANESA

 


Jaarverslae 2011/2012

Mnr P. Grové - Skakeling, nuwe lede, nuwe markte

Mnr D. Cloete - Beoordelaars (Sanef), kursus

Mnr F. Combrinck - Skole Sport

Mev H. Pope - Admin, skou reëls, meriete

 

© SA Boerperd. All Rights Reserved. No article or picture may be reproduced\published without the written consent of SA Boerperd.
Website & SEO by QuickSolve Internet & Advertising Solutions Worldwide