SA Boerperd Show Rules and Regulations 

SA Boerperd Konstitusie / SA Boerperd Constitution

 

SA Boerperd Grondwet
SA Boerperd Constitution
 

Afdeling A / Section A

Admin & Diverse / Admin & Other

A1

FOOIESTRUKTUUR 
FEE STRUCTURE

A2

LIDMAATSKAP 
MEMBERSHIP

A3

TELER AANSOEKVORMS
BREEDERS' APPLICATION FORMS

A4

SESSIE VAN VOORVOEGSEL 
SESSION OF PREFIX

A5

SKOU-LIDMAATSKAP AANSOEKVORM
SHOW MEMBERSHIP APPLICATION FORM

A6

STÊRHINGS NOMINASIE 
STAR STALLION NOMINATION FORM

A7

STÊRHINGS: MERRIE NOMINASIE
STAR STALLION: MARE NOMINATION FORM

A8.1

A8.2

SA BOERPERD TOEKENNINGS
SA BOERPERD AWARDS

AANSOEKVORM ERELEDE
APPLICATION HONORARY MEMBERS

A9

VEILINGS 
AUCTIONS

A10

FOTO- & MEDIA BELEID
PHOTO- & MEDIA POLICY

A11

JEUGBELEID 
YOUTH POLICY

A12

JEUG CREDO 
YOUTH CREDO

A13

COMMUNICATOR PAKKETTE
COMMUNICATOR PACKAGES

 

Afdeling C / Section C

Skoue & Beoordelings / Shows & Judging

C1

AANBIEDING VAN SKOUE & KAMPIOENSKAPPE
PRESENTATION OF SHOWS & CHAMPIONSHIPS

C2

BEOORDELAARS, BEAMPTES & NOMINASIES
JUDGES, STEWARDS & NOMINATIONS

C3

BEOORDELAARSLYS
JUDGES' LIST

C4

4.1 KRUISINSKRYWINGS / CROSS ENTRIES
4.2 SKOU-KLASSE (VOLLEDIG & MINIMUM)
4.2 SHOW CLASSES (COMPREHENSIVE & MINIMUM)
4.3 GENERIESE SKOU INSKRYWINGSVORM / GENERIC SHOW ENTRY FORM

C5

ALGEMENE SKOUPRAKTYK & ETIKET
GENERAL SHOW PRACTICE & ETIQUETTE

C6

KLEREDRAG
DRESS CODE

C7

HANDLEIDING: IN-HAND KLASSE
MANUAL: IN-HAND CLASSES

C8

HANDLEIDING: UNIVERSELE KLASSE
MANUAL: UNIVERSAL CLASSES

C9

SASA RULES & REGULATIONS
SCORE SHEETS: 1-WORKING HUNTER 2-WORKING RIDING

C10

HANDLEIDING: INTER-DISSIPLINÊRE KLASSE U & T
MANUAL: INTER DISCIPLINARY CLASSES U & T

C11

HANDLEIDING: TRADISIONELE 3G, 5G & VERTOONPERD KLASSE
MANUAL: TRADITIONAL 3G, 5G & SHOW HORSE CLASSES

C12

HANDLEIDING: TUIGKLASSE
MANUAL: HARNESS CLASSES

C13

APPÈL-KOMITEE & PROSEDURES
APPEAL COMMITTEE & PROCEDURES

C14

DISSIPLINÊRE AKSIE
DISCIPLINARY ACTION

C15

APPÈLVORM
APPEAL FORM

C16

GEEL KAART WAARSKUWING
YELLOW CARD WARNING

C17

VERBODE MIDDELS
PROHIBITED SUBSTANCES

C18

FEI SKAKEL
FEI LINK

 

CONTACT US
   051 410 0958
    elize@studbook.co.za
         
SA Boerperd Society

COPYRIGHT © SABoerperd. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET