SA Boerperd Show Rules and Regulations 

SA Boerperd Konstitusie / SA Boerperd Constitution

 

SA Boerperd Grondwet
SA Boerperd Constitution
 

Afdeling A / Section A

Admin & Diverse / Admin & Other

A1

FOOIESTRUKTUUR 
FEE STRUCTURE

A2

LIDMAATSKAP 
MEMBERSHIP

A3

TELER AANSOEKVORMS
BREEDERS' APPLICATION FORMS

A4

SESSIE VAN VOORVOEGSEL 
SESSION OF PREFIX

A5

SKOU-LIDMAATSKAP AANSOEKVORM
SHOW MEMBERSHIP APPLICATION FORM

A6

STÊRHINGS NOMINASIE 
STAR STALLION NOMINATION FORM

A7

STÊRHINGS: MERRIE NOMINASIE
STAR STALLION: MARE NOMINATION FORM

A8.1

A8.2

SA BOERPERD TOEKENNINGS
SA BOERPERD AWARDS

AANSOEKVORM ERELEDE
APPLICATION HONORARY MEMBERS

A9

VEILINGS 
AUCTIONS

A10

FOTO- & MEDIA BELEID
PHOTO- & MEDIA POLICY

A11

JEUGBELEID 
YOUTH POLICY

A12

JEUG CREDO 
YOUTH CREDO

A13

COMMUNICATOR PAKKETTE
COMMUNICATOR PACKAGES

 

Afdeling C / Section C

Skoue & Beoordelings / Shows & Judging

C1

AANBIEDING VAN SKOUE & KAMPIOENSKAPPE
PRESENTATION OF SHOWS & CHAMPIONSHIPS

C2

BEOORDELAARS, BEAMPTES & NOMINASIES
JUDGES, STEWARDS & NOMINATIONS

C3

BEOORDELAARSLYS
JUDGES' LIST

C4

4.1 KRUISINSKRYWINGS / CROSS ENTRIES
4.2 SKOU-KLASSE (VOLLEDIG & MINIMUM)
4.2 SHOW CLASSES (COMPREHENSIVE & MINIMUM)
4.3 GENERIESE SKOU INSKRYWINGSVORM / GENERIC SHOW ENTRY FORM

C5

ALGEMENE SKOUPRAKTYK & ETIKET
GENERAL SHOW PRACTICE & ETIQUETTE

C6

KLEREDRAG
DRESS CODE

C7

HANDLEIDING: IN-HAND KLASSE
MANUAL: IN-HAND CLASSES

C8

HANDLEIDING: UNIVERSELE KLASSE
MANUAL: UNIVERSAL CLASSES

C9

SASA RULES & REGULATIONS
SCORE SHEETS: 1-WORKING HUNTER 2-WORKING RIDING

C10

HANDLEIDING: INTER-DISSIPLINÊRE KLASSE U & T
MANUAL: INTER DISCIPLINARY CLASSES U & T

C11

HANDLEIDING: TRADISIONELE 3G, 5G & VERTOONPERD KLASSE
MANUAL: TRADITIONAL 3G, 5G & SHOW HORSE CLASSES

C12

HANDLEIDING: TUIGKLASSE
MANUAL: HARNESS CLASSES

C13

APPÈL-KOMITEE & PROSEDURES
APPEAL COMMITTEE & PROCEDURES

C14

DISSIPLINÊRE AKSIE
DISCIPLINARY ACTION

C15

APPÈLVORM
APPEAL FORM

C16

GEEL KAART WAARSKUWING
YELLOW CARD WARNING

C17

VERBODE MIDDELS
PROHIBITED SUBSTANCES

C18

FEI SKAKEL
FEI LINK

 

© SA Boerperd. All Rights Reserved. No article or picture may be reproduced\published without the written consent of SA Boerperd.
Website & SEO by QuickSolve Internet & Advertising Solutions Worldwide