OUR SPONSOR:

SA Boerperd Board 2022 / 2023

POSISIE
POSITION

NAAM
NAME

PORTEFEULJE
PORTFOLIO

KONTAKTE
CONTACTS

President
President

Michiel Burger

Bestuur, Nationale Kampioenskappe
Manage, National Championships

Vise President
Vice President

Jan Joubert

Finansies, Borge, Facebook Prestasie Erkenning
Finances, Sponsorships

083 289 9220
jan@tradeskills.co.za

Raadslid
Board Member

Gerhard Janse van Rensburg

Borge
Sponsorships 

Raadslid
Board Member

Hannes Hattingh

Opleiding / Kursusse
Training / Training Courses 

083-659-4250
hannes@megatel.co.za

Raadslid
Board Member

Jannie Jacobsz

Nuwe Lede , 50 Jaar Fees
New Members, 50 Year Festival

082 820 4706
calelaj@vodamail.co.za

Raadslid
Board Member

Bruwer Burger

Gekoöptreede Raadslid
Co-opted Board Member

083 229 4884
bruwerburger@yahoo.com

Raadslid
Board Member

Frikkie Combrink

Keuring
Inspections

083 324 2542
f.combrink@mweb.co.za

Raadslid
Board Member

Nic Jooste

Borge, 50 Jaar Fees, Facebook
Sponsorships, 50 Year Festival, Facebook

082 922 4917
janic.josste@gmail.com

Raadslid
Board Member

Petro Grovè

Skoureëls & Regulasies / Publikasies / 50 Jaar Fees
Show Rules & Regulations / Publications / 50 Year Festival

082 551 3221
petrogrove@mweb.co.za

Sekretaresse

Elize Prinsloo

Sekretariaat / SA Stamboek 
Secretariat / SAStudbook

051 410 0900
elize@studbook.co.za

JAARVERSLAE

Jaarverslae 2022

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

Jaarverslae 2018/2019

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

KLUBVERSLAE / CLUB REPORTS

AVJ 2019

Jaarverslae 2017/2018

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

KLUBVERSLAE / CLUB REPORTS

Jaarverslae 2016/2017

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

KLUBVERSLAE / CLUB REPORTS

Jaarverslae 2015/2016

RAADSVERSLAE / BOARD REPORTS

KLUB VERSLAE / CLUB REPORTS

Jaarverslae 2014/2015

RAADSLEDE

STREEKSVERTEENWOORDIGERS

Jaarverslae 2013/2014

STREEKSVERTEENWOORDIGERS

Jaarverslae 2012/2013

Jaarverslae 2011/2012

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.