OUR SPONSOR:

SA Boerperd Journals

SA BOERPERD JOURNAL 2019

The SABoerperd Breeders’ Society has decided to publish a journal in 2019 and asked me, (Charmaine Alberts) to assist with the soliciting of adverts and the general co-ordination of the journal. The purpose of the journal is to supply it free of charge to all SABoerperd members and ambassadors, as well as to distribute this publication at every possible marketing event to promote the breed. The journal will be launched at Nampo.


The SABoerperd Journal 2019 will consist of various articles about the breed and the latest technology available to be a successful SABoerperd breeder. Articles about shows and other activities where the breed is involved, will also be published. Advertisements of breeders and companies whom render services to breeders will also be part of the journal. Photo’s of individual brag pages of riders with their horses, as well as owners and trainers will also be welcomed.


We hereby implore all SABoerperd breeders and ambassadors to take part and place an advert in the journal. Without your advert we can’t publish the journal. Photos that promote the breed will also be needed and we will also select the cover photo from photos supplied by members.

SA BOERPERD JOERNAAL 2019

Die SABoerperd Telersgenootskap het besluit om weer in 2019 ʼn Joernaal te publiseer en maak gebruik van die dienste van my, (Charmaine Alberts) om behulpsaam te wees met die werwing van die advertensies en die koördinering van die joernaal. Die doel van die joernaal is om die SABoerperd in 2019 gratis aan lede en ambassadeurs te verskaf, asook by verskeie bemarkingsgeleenthede te gebruik om die ras te bemark. Die joernaal sal by Nampo bekendgestel word.


Die SABoerperd Joernaal 2019 sal bestaan uit verskeie artikels oor die ras asook die nuutste tegnologie wat ingespan word om suksesvol met SABoerperde te teel. Artikels oor skoue, aktiwiteite waarby die ras betrek word en navorsing sal geplaas word. Advertensies van telers en maatskappye wat besigheid doen met telers sal geplaas word. Daar is ook geleentheid vir Ambassadeurs (ruiters, eienaars en afrigters) om ʼn blad te reserveer vir spogfoto’s.


Ons doen ‘n beroep op al ons telers en ambassadeurs om die joernaal te ondersteun want sonder advertensies is dit nie moontlik om die joernaal te maak nie. Foto’s wat die ras bevorder word benodig om die joernaal voorwaar suksesvol te maak en die voorblad sal uit foto’s wat ingestuur word gekies word.

SA Boerperd Joernaal 2012
Die Perd vir die Toekoms (7 MB)

SA Boerperd Joernaal 2004
SA Boerperd (35 MB)

SA Boerperd Joernaal 2001
Gedenkuitgawe (33 MB)

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.