OUR SPONSOR:

SA Boerperd Konstitusie / SA Boerperd Constitution

Afdeling A / Section A

Admin & Diverse / Admin & Other

Afdeling B / Section B

Kuddebestuur / Stud Management

Afdeling C / Section C

Skoue & Beoordelings / Shows & Judgings
A1

FOOIESTRUKTUUR
FEE STRUCTURE

B1

RASSTANDAARD (Afrikaans)
BREED STANDARD (English)
A3

TELER AANSOEKVORMS / SESSIE VAN VOORVOEGSEL

B2

HANDLEIDING: KEURING & KEURDERS
MANUAL: INSPECTION & INSPECTORS
A4.2

SKOU INSKRYWING – NIE LEDE
SHOW ENTRIES – NON MEMBERS

B3

FOTO ID: PERDE (DIAGRAM VIR VUL AANTEKENING)
PHOTO ID: HORSES (DIAGRAM FOR BIRTH NOTIFICATION)
A5

STÊRHINGS STÊRVUL PROSEDURES
STAR STALLION STAR FOAL PROCEDURES

B4

RIGLYNE VIR INVUL VAN ID DIAGRAM (SA STAMBOEK)
GUIDELINES FOR COMPLETING ID DIAGRAM(SA STUDBOOK)
A6

STÊRHINGS NOMINASIEVORM
STAR STALLION NOMINATION FORM

B5

PASPOOT ID AANSOEKVORM
PASSPORT ID APPLICATION FORM
A7

STÊRHINGS: MERRIE NOMINASIEVORM
STAR STALLION: MARE NOMINATION FORM

B6

DEKKINGSERTIFIKAAT
COVERING CERTIFICATE
A8.1

SA BOERPERD TOEKENNINGS
SA BOERPERD AWARDS

B7

LEENOORDRAG
LEASE AGREEMENT NET VORM
A8.2

AANSOEKVORM ERELEDE
APPLICATION HONORARY MEMBERS

B8

KEURINGSAANSOEK: HINGSTE
INPECTION APPLICATION: STALLIONS
A8.3

AANSOEKVORM VIR MERIETE
APPLICATION FORM FOR MERIT

B9

KEURINGSAANSOEK MERRIES/REUNS
INSPECTION APPLICATION MARES / GELDINGS
A9

VEILINGS
AUCTIONS

B10

KEURINGSPUNTEKAART HINGSTE
INSPECTION REPORT STALLIONS
A10

FOTO- & MEDIA BELEID
PHOTO- & MEDIA POLICY

B11

KEURINGSPUNTEKAART MERRIE/REUNS;
INSPECTION REPORT MARE/GELDINGS
A11

REIS VAN PERDE
TRAVELING OF HORSES
myhorse.jshiny.com
saeva.co.za

B12

KERUDERS 2020
SELECTORS 2020

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.