OUR SPONSOR:

SA Boerperd Namibia Club

Bestuur / Management:

Chairman / Voorsitter
Callie Swanepoel
E-pos / E-mail:
namsaboerperd@gmail.com

Grondwet van Namibië SA Boerperd Klub

Doelstellings:
Lidmaatskap
Beeindiging van Lidmaatskap
Finansies en Ledegeld

Ledelys / Member List

Lys van lede

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.