OUR SPONSOR:

SA Boerperd Wes Kaap Klub

Bestuur / Management:


Chairman / Voorsitter
Tielman Roos
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 261 6630
Vice-Chairman / Onder-Voorsitter
Johannes Langenhoven
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 28 512 3604
Secretary / Sekretaris
Lizelle Gouws
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 82 472 2494
E-pos / E-Mail:
vivere.lg@gmail.com
Treasurer / Tessourier
Lizelle Gouws
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 82 472 2494
E-pos / E-Mail:
vivere.lg@gmail.com
Regional Representative / Streekverteenwoordiger
AJ Burger
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 82 895 5929
E-pos / E-Mail: ajburger@hantam.co.za

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.