OUR SPONSOR:

SA Boerperd Konstitusie / SA Boerperd Constitution

Afdeling A / Section A

Admin & Diverse / Admin & Other

Afdeling B / Section B

Kuddebestuur / Stud Management

Afdeling C / Section C

Skoue & Beoordelings / Shows & Judgings
A1

FOOIESTRUKTUUR
FEE STRUCTURE

C1

AANBIEDING VAN SKOUE & KAMPIOENSKAPPE
PRESENTATION OF SHOWS & CHAMPIONSHIPS
A3

TELER AANSOEKVORMS / SESSIE VAN VOORVOEGSEL

C2

BEOORDELAARS, BEAMPTES & NOMINASIES
JUDGES, STEWARDS & NOMINATIONS
A4.2

SKOU INSKRYWING – NIE LEDE
SHOW ENTRIES – NON MEMBERS

C3

BEOORDELAARSLYS
JUDGES’ LIST
A5

STÊRHINGS STÊRVUL PROSEDURES
STAR STALLION STAR FOAL PROCEDURES

C4

4.1 KRUISINSKRYWINGS / CROSS ENTRIES
4.2 SKOU-KLASSE (VOLLEDIG & MINIMUM)
4.2 SHOW CLASSES (COMPREHENSIVE & MINIMUM)
4.3 GENERIESE SKOU INSKRYWINGSVORM / GENERIC SHOW ENTRY FORM
A6

STÊRHINGS NOMINASIEVORM
STAR STALLION NOMINATION FORM

C5

ALGEMENE SKOUPRAKTYK & ETIKET
GENERAL SHOW PRACTICE & ETIQUETTE
A7

STÊRHINGS: MERRIE NOMINASIEVORM
STAR STALLION: MARE NOMINATION FORM

C6

KLEREDRAG
DRESS CODE
A8.1

SA BOERPERD TOEKENNINGS
SA BOERPERD AWARDS

C7

HANDLEIDING: IN-HAND KLASSE
MANUAL: IN-HAND CLASSES
A8.2

AANSOEKVORM ERELEDE
APPLICATION HONORARY MEMBERS

C8

HANDLEIDING: UNIVERSELE KLASSE
MANUAL: UNIVERSAL CLASSES
A8.3

AANSOEKVORM VIR MERIETE
APPLICATION FORM FOR MERIT

C9

SASA RULES & REGULATIONS
SCORE SHEETS: 1-WORKING HUNTER 2-WORKING RIDING
A9

VEILINGS
AUCTIONS

C10

HANDLEIDING: INTER-DISSIPLINÊRE KLASSE U & T
MANUAL: INTER DISCIPLINARY CLASSES U & T
A10

FOTO- & MEDIA BELEID
PHOTO- & MEDIA POLICY

C11

HANDLEIDING: TRADISIONELE 3G, 5G & VERTOONPERD KLASSE
MANUAL: TRADITIONAL 3G, 5G & SHOW HORSE CLASSES
A11

REIS VAN PERDE
TRAVELING OF HORSES
myhorse.jshiny.com
saeva.co.za

C12

HANDLEIDING: TUIGKLASSE
MANUAL: HARNESS CLASSES

C13

APPÈL-KOMITEE & PROSEDURES
APPEAL COMMITTEE & PROCEDURES

C14

DISSIPLINÊRE AKSIE
DISCIPLINARY ACTION

C15

APPÈLVORM
APPEAL FORM

C16

GEEL KAART WAARSKUWING
YELLOW CARD WARNING

C17

VERBODE MIDDELS
PROHIBITED SUBSTANCES

C18

FEI SKAKEL
FEI LINK

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.