OUR SPONSOR:

SA Boerperd Noordwes Klub

Bestuur / Management:


Chairman / Voorsitter
Theo Joubert
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 302 2591
Vice-Chairman / Onder-Voorsitter
Corrie Pruis
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 479 0394
Secretary / Sekretaris
Marlise Joubert
Kontak Nr. / Contact Nr.:+27 (0) 83 302 2591
Treasurer / Tessourier
Chris Koch
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 83 271 1453
Additional / Addisioneel
Tammy Ashford
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 82 443 6692
Kevin Bottger
Kontak Nr. / Contact Nr.: +27 (0) 82 855 0982

Grense / Borders

Noord – Wes Klub sluit die Weste van Gauteng in (Wes van N1), sowel as die Noorde – Wes Provinsie.
North – West Club inlcudes the Western part of Gauteng (West of N1), as well as the North – West Province.

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.