OUR SPONSOR:

STêRHINGS | STAR STALLION AUCTION 2016

Totale Prysgeld R49 931.39

1st plek:

R29 958.80

Vul: Aandag Glock

Eienaar: Mark Filter

2de plek:

R14 979.17

Vul: Tokoza Bugati

Eienaar: Frikkie Combrink

3de plek:

R4 993.42

Vul: Janic Poker

Eienaar: Nic Jooste

NO

HINGS

REKENAAR NO

Genomineerde Merries

REKENAAR NO

EIENAARS

1

1299032

12912994

MC FILTER

12902938

MC FILTER

2

12982278

12792883

MC FILTER

12225611

MC FILTER

3

12986618

12849584

F COMBRINK

4

12396487

12890414

GEORGE MINNAAR

12758330

BRUWER BURGER

5

13167374

12574570

GEORGE MINNAAR

6

12895397

12826285

JACOBSZ FAMILIE

11631488

D DE WET

7

12571303

12540648

NIC JOOSTE

12764130

CHANTELLE LOUW

8

12278354

11206653

LIEZEL WHITEHEAD

11354990

HENRY KROG

9

12225646

12331385

AJ BURGER

12632899

MC FILTER

10

12851598

12559274

NIC JOOSTE

12936027

ALWYN SMIT

11

12907309

12806123

ALWYN SMIT

12681730

JAN JOUBERT

12559340

PIETER OOSTHUIZEN

12

12729679

12829578

HANNES HATTINGH

12935284

THEO FERREIRA

13

12982591

12578647

F COMBRINK

23628539

F COMBRINK

14

12999736

12106159

D DE WET

12638854

GERHARD LE ROUX

15

12996377

12673331

MANIE LOUWRENS

12105474

BURWER BURGER

16

12825303

12972659

JG VILJOEN

12908000

MANIE LOUWRENS

17

12170791

12758959

VIC HANCKE

12517454

GERHARD LE ROUX

18

12851556

12397915

HENRY KROG

12816997

HENRY KROG

COPYRIGHT 2024 © SABoerperd.