051 410 0952   saboerperd@studbook.co.za   
SA Boerperd Board | SA Boerperd Raad 

SA Boerperd Board 2016 / 2017

 

POSISIE
POSITION
NAAM
NAME
PORTEFEULJE
PORTFOLIO
KONTAKTE
CONTACTS
ADRES
ADDRESS
President
(Mpumalanga)
Frikkie Combrink Nuwe Lede & Menslike Hulpbron Bestuur
New Members & Human Relations
083 324 2524
f.combrink@mweb.co.za
Posbus 2547,
Delmas,
2210
Vise President
(Gauteng)
Jan Joubert Finansies
Finances
083 289 9220
jan@tradeskills.co.za
Posbus 1463,
Faerie Glen,
0043
Raadslid
(Vrystaat)
Gerhard Janse vna Rensburg Borgskappe
Sponsorships
083 357 7070
gvanrensburg@marcrow.co.za
P.O. Box 221
Bethlehem
9700
Raadslid
(Noord-Kaap)
AJ Burger Opleiding & Kursusse
Training & Courses
082 895 5929
ajburger@hantam.co.za
Posbus 135,
Helderwater,
Sutherland,
6920
Raadslid
(Mpumalanga)
Jannie Jacobsz Keurings
Inspections
082 820 4706
calelaj@vodamail.co.za
Posbus 155,
Ermelo,
2350
Raadslid
(Wes-Kaap)
Johannes Langenhoven Regulerende stelsel & Administrasie
Regulating services & Administration
083 314 0913
jlangenhoven@mtnloaded.co.za
Posbus 29,
Buffeljagsrivier,
6742
Raadslid
(KZN)
Theunis Pretorius Streekkampioenskappe & Veilings
Regional Championships & Auctions
060 976 7370
barnyard@bundunet.com
Posbus 25,
Nottingham Road,
3280
Raadslid
(Noord-Kaap)
Michiel Burger (Snr) Nasionale Kampioenskappe & SA Boerperd Toekennings
National Championships & SA Boerperd Awards
082 674 9595
michiel@burgertrust.co.za
P.O. Box 1147
Jan Kempdorp
8550
Raadslid
(Gauteng)
Petro Grovè Reklame, Bemarking, Kommunikasie & Jeug
Advertising, Marketing, Communication & Youth
082 551 3221
petrogrove@mweb.co.za
PostNet Suite 58, 
Privaatsak X68,
Vanderbijlpark,
1911
Sekretaresse Elize Prinsloo SA Stamboek
SA Stud Book
051 410 0900
elize@studbook.co.za
Posbus 1060,
Bloemfontein,
9300

 

JAARVERSLAE

Jaarverslae 2015/2016

RAADSLEDE / BOARD REPORTS 2015/2016

Presidentsverslag
SANESA, SAEF & Borge
Opleiding & Kursusse
Regulerende Stelsels & Admin
Kantoor Verslag
Nuwe Lede & Veilings
Kwaliteitsbeheer
Reklame & Bemarking
Skoue
Keurings
Meriete Erekleure

KLUB VERSLAE 2015/2016 / CLUB REPORTS 2015/2016

Gauteng
Vrystaat
KZN
Wes-Kaap
Mpumalanga
Namibië


Jaarverslae 2014/2015

RAADSLEDE
Mnr Frikkie Combrink - President

Mnr J . Joubert- Vise-President / Finansies

Mnr Dirk Odendaal - Nuwe lede 

Mnr Dirk Odendaal - Nuwe lede Gedeelte II

Mnr Jannie Jacobsz - Keurings & Rasstandaarde

Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie

Mnr Charles Campher - Reklame en bemarking

Mnr AJ Burger – Opleiding & Kursusse 

Mev Heleen Pope – SA Boerperd Kampioenskappe       
 

STREEKSVERTEENWOORDIGERS
Mnr Manie Louwrens - Mpumalanga SA Boerperd Klub

Mev Lizelle Gouws - WP Streeksverteenwoordiger 

Mnr Jan Joubert  - Gauteng SA Boerperd Klub  

Mnr C. Swanepoel - Namibia SA Boerperd Klub

Mev L Whitehead  - Vrystaat SA Boerperd Klub

Mnr Koos Uys - Natal SA Boerperd Klub

 


Jaarverslae 2013/2014

Mnr P. Grové - President (Afrikaans) - Jaarverslag 2013/2014

Mr P. Grové - President (English) - Mnr L Terreblanche - Nuwe lede - Jaarverslag 2013/2014

Mnr F. Combrink - Vise-President - Jaarverslag 2013/2014

Mnr D. Odendaal - Keurings & Rasstandaarde - Jaarverslag 2013/2014

Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie - Jaarverslag 2013/2014

Mnr D. de Wet - Reklame en bemarking - Jaarverslag 2013/2014

Mnr D. de Wet - Mpumalanga SA Boerperd Klub - Jaarverslag 2013/2014

Mnr AJ Burger - WP Streeksverteenwoordiger - Jaarverslag 2013/2014

Mnr C. Meintjes - Gauteng SA Boerperd Klub - Jaarverslag 2013/2014

Mnr C. Swanepoel - Namibia SA Boerperd Klub - Jaarverslag 2013/2014

Mnr H. Kohne - Vrystaat SA Boerperd Klub - Jaarverslag 2013/2014

Mev E. Davel - Natal SA Boerperd Klub - Jaarverslag 2013/2014

 


Jaarverslae 2012/2013

Mr P. Grové - President (English) - Annual Report 2012/2013

Mnr P. Grové - President (Afrikaans) - Jaarverslag 2012/2013

Mnr F. Combrink - Vise-President - Jaarverslag 2012/2013

Mnr D. Cloete - Beoordelaars & Kursusse - Jaarverslag 2012/2013

Mnr D. Odendaal - Keurings & Rasstandaarde - Jaarverslag 2012/2013

Mnr J. Langenhoven - Regulerende stelsels en administrasie - Jaarverslag 2012/2013

Mnr C. van Schalkwyk - Media - Jaarverslag 2012/2013

Mev H. Pope - Meriete, Ere-kleure & SANESA - Jaarverslag 2012/2013

 


Jaarverslae 2011/2012

Mnr P. Grové - Skakeling, nuwe lede, nuwe markte - Jaarverslag 2011/2012

Mnr D. Cloete - Beoordelaars (Sanef), kursus - Jaarverslag 2011/2012

Mnr F. Combrinck - Skole Sport - Jaarverslag 2011/2012

Mev H. Pope - Admin, skou reëls, meriete - Jaarverslag 2011/2012

© SA Boerperd. All Rights Reserved.
 No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Boerperd.